w sprawie odwołania złożonego przez Zarząd Powiatu Głogowskiego od uchwały nr II/C/39/2003 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 października 2003 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Powiat Głogowski kredytu długoterminowego (10-letniego) do kwoty 10.239.675 zł, który zostanie zaciągnięty w grudniu 2003 roku na pokrycie deficytu budżetowego.

Pobierz plik:pdf0870303000.pdf