w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko nr 824/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2018.

Pobierz plik: pdf1031808072.pdf