w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Sobótce nr XLVI/361/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów – dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka.

Pobierz plik: pdf1021823073.pdf