w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Wińsko nr LVIII/428/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Wińsko absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Pobierz plik: pdf1001822022.pdf