w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Jemielno o nieudzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Jemielno za rok 2017 podjętej na sesji w dniu 26 czerwca 2018 r.

Pobierz plik:pdf0971804022.pdf