w sprawie odwołania złożonego przez przewodniczącego zarządu Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim od uchwały nr III/157/2003 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 września 2003 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku.

Pobierz plik:pdf085030805Z.pdf