w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Janowicach Wielkichnr XXXVIII/178/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie z tytułu wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie za 2017 rok.

Pobierz plik: pdf0921806052.pdf