w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Mysłakowice nr 99/XII/2003 z 19 września 2003 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wypełnienia weksla stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej między Zakładami Lniarskimi „Orzeł” S.A. w Mysłakowicach a Raiffeisen Bank Polska S.A. oddział Wrocław.

Pobierz plik:pdf0840306072.pdf