w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Legnicy do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 10 maja 2018 r.

Pobierz plik: pdf0891862000.pdf