w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 63/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Jemielno nr XL/210/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jemielno w roku 2018.

Pobierz plik: pdf0871804022.pdf