w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XLVI/248/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej
ze środków budżetu gminy Lewin Kłodzki na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Pobierz plik: pdf0861808092.pdf