w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Wińsko nr LVIII/426/2018 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.

Pobierz plik: pdf0841822022.pdf