w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Szczytnej nr XXXVI/207/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji
celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Szczytna na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji polegające na zmianie systemu ogrzewania na terenie Gminy Szczytna w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Pobierz plik: pdf0791808143.pdf