w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 59/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 428.XLIX.2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok.

Pobierz plik: pdf0781861000.pdf