w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju nr LII/251/18 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetu gminy
Duszniki-Zdrój na rok 2018.

Pobierz plik: pdf0681808011.pdf