w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VIII/45/03 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie określenia stawek opłaty administracyjnej.

Pobierz plik:pdf0790319052.pdf