w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy w Platerówce nr XXVI/151/18 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Pobierz plik: pdf0661810062.pdf