w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Platerówce nr XXVI/153/18 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Platerówce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Pobierz plik: pdf0651810062.pdf