w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Ruja nr XXIV/167/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ruja na 2018 rok.

Pobierz plik: pdf0641809082.pdf