w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Jemielno nr XL/210/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jemielno
w roku 2018.

Pobierz plik: pdf0631804022.pdf