w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Lubin nr LIX/418/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.

Pobierz plik: pdf0621811022.pdf