w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Pęcław nr XXVIII/154/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pęcław uchwalonej uchwałą Rady Gminy Pęcław nr XXVI/144/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Pobierz plik: pdf0601803052.pdf