w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Sycowie Nr X/59/2003 z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.

Pobierz plik:pdf0770314073.pdf