w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Oława nr L/333/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/326/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. Rady Gminy Oława w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.

Pobierz plik: pdf0561815042.pdf