w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice nr LXIV/409/18 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie emisji obligacji.

Pobierz plik: pdf0551820023.pdf