w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Miasta i Gminy Prusice nr LXIV/410/18 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/381/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Prusice na 2018 rok.

Pobierz plik: pdf0541820023.pdf