w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice nr LXIV/411/18 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/382/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018–2035.

Pobierz plik: pdf0531820023.pdf