w sprawie: stwierdzenia nieważności części uchwały Nr IX/76/03 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Pobierz plik:pdf0760323083.pdf