w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Jemielno nr XXXIX/204/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jemielno na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.

Pobierz plik: pdf0521804022.pdf