w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Piechowice nr 295/XLVIII/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej Piechowice.

Pobierz plik: pdf0511806031.pdf