w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Bardzie nr XXXIII/242/18 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania
dotacji publicznym i niepublicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Bardo przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Pobierz plik: pdf0501824013.pdf