w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Bardzie nr XXXIII/238/18 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia procedury realizacji projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”.

Pobierz plik: pdf0491824013.pdf