w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XLI/231/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia procedury realizacji projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”.

Pobierz plik: pdf0481808092.pdf