w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Szczytnej nr XXXIII/192/18 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia procedury realizacji projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”.

Pobierz plik: pdf0471808143.pdf