w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy nr XLIV/305/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Procedury Realizacji Projektu Grantowego.

Pobierz plik: pdf0461821053.pdf