w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXXIX/13/18 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na zadania polegające na budowie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.

Pobierz plik: pdf0451819043.pdf