w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXXIX/12/18 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia i określenia stawek opłat targowych oraz zasad ich poboru.

Pobierz plik: pdf0441819043.pdf