w sprawie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Milickiego nr V/28/2003 z 28 marca 2003 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu milickiego na 2003 rok.

Pobierz plik:pdf0750313000.pdf