w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XXXIX/253/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia procedury realizacji projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”.

Pobierz plik: pdf0391824073.pdf