w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr IX/68/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia, kontroli wykonania zleconego zadania oraz polityki Powiatu Zgorzeleckiego wobec organizacji pozarządowych.

Pobierz plik:pdf0740325000.pdf