w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Miliczu nr LI/311/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Milicz dla niepublicznych: szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Pobierz plik: pdf0371813033.pdf