w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Pielgrzymka nr XL/222/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznania dotacji
w ramach programu wymiany kotłów centralnego ogrzewania ze środków budżetowych Gminy Pielgrzymka”.

Pobierz plik: pdf0351826032.pdf