w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego nr XXXIX/128/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu
kamiennogórskiego na 2018 rok i ustalenia budżetu w części dotkniętej nieważnością.

Pobierz plik: pdf0341807000.pdf