w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XXXX/225/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Pobierz plik: pdf0331808092.pdf