w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Lubinie nr XXXVI/334/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin przez osoby prawne i osoby fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Pobierz plik: pdf0311811011.pdf