w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 czerwca 2003 roku Nr 51/IV/2003 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego inwestycyjnego w kwocie 779 180 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji po nazwą “budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – I etap”.

Pobierz plik:pdf0730308072.pdf