w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy w Kondratowicach nr XXXIV/202/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy do kanalizacji sanitarnej lub bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne na terenie Gminy Kondratowice.

Pobierz plik:pdf0301817022.pdf