w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Powiatu Kamiennogórskiego nr XXXIX/128/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu
kamiennogórskiego na 2018 rok.

Pobierz plik: pdf0291807000.pdf