w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Głogowie nr XLV/462/18 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów.

Pobierz plik: pdf0281803011.pdf