w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXXV/654/18 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Kobierzyce oraz ustalenia trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Pobierz plik: pdf0271823052.pdf